دبستان علوی (1) - (alavi1.ir)
02133124575

سامانه ثبت نام دبستان علوی (1)

ظرفیت برای ورود به پایه ی پیش دبستان ،کلاس اول و کلاس دوم ابتدایی جهت سال تحصیلی 1400 - 1399 تکمیل شده است. جهت رزرو برای سال تحصیلی 1401 - 1400 از بهمن 99 به سامانه مراجعه نمایید.