آلبوم
alavi_logo

آلبوم پایه‌ی آمادگیعکس تکی دانش آموز در روز اول ورود به مدرسه (pdf)

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3

عکس تکی نوآموز با معلم در روزهای پایانی سال تحصیلی (pdf)

آبی
قرمز
بنفش
نارنجی
سبز
زرد

عکس دسته جمعی ـ زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در ایام محرم

عکس دسته جمعی

کلاس زرد ـ 1

نمایش
دانلود

کلاس زرد ـ 2

نمایش
دانلود

کلاس سبز - 1

نمایش
دانلود

کلاس سبز - 2

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در روز های پایانی سال تحصیلی

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود
تعداد بازدید: 563
تاریخ انتشار: 1400/4/16