آلبوم
alavi_logo

آلبوم پایه‌ی آمادگیعکس تکی دانش آموز در روز اول ورود به مدرسه (pdf)

قسمت 1
قسمت 2

عکس تکی دانش آموز با معلم در روز های پایانی سال تحصیلی (pdf)

آبی
قرمز
‌نارنجی
بنفش

عکس دسته جمعی ـ زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی ـ آبان 1397

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در روزهای پایانی سال تحصیلی

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود
تعداد بازدید: 430
تاریخ انتشار: 1400/4/13